W domu, w którym są dzieci, zawsze świeci słońce...

Z galerii


05

Szukaj

Zgromadzenie Drukuj E-mail

Pełna nazwa naszego Zgromadzenia to: Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety; skrót CSSE. Popularna nazwa to: siostry elżbietanki.

Siostry Elżbietanki są wspólnotą kontemplacyjno-czynną, na prawie papieskim, powstałą w dniu 27 września 1842 w Nysie. Inicjatorką była Klara Wolf, a współzałożycielkami Matylda i Maria Merkert oraz Franciszka Werner. Duchowość elżbietanek opiera się na przykładzie patronki, Św. Elżbiety Węgierskiej, która pielęgnując chorych, usiłowała widzieć w nich zranione członki naszego Pana. Swoim życiem pragniemy naśladować Chrystusa w Jego oddaniu sprawom Ojca i jak On pochylać się nad ludźmi będącymi w potrzebie. Śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa uzdatniają nas do niepodzielnej, swobodnej służby Bogu i ludziom. Modlitwa, eucharystia, medytacja, wspólnota siostrzana są źródłem naszych sił w posłudze potrzebującym – bez różnicy na wyznanie, narodowość i stan.

Troska o chorych

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety kojarzone jest przede wszystkim z opieką nad chorymi, ubogimi i cierpiącymi. Założycielki ograniczyły pierwotnie tę opiekę do ludzi pozostających w swoich własnych domach. Z czasem jednak zaczęły powstawać liczne szpitale, gdzie trafiali chorzy nie mający warunków, by powrócić do zdrowia we własnych domach, czy też wymagający specjalistycznej pomocy i stałej pomocy medycznej. Obecnie w Prowincji Wrocławskiej prowadzonych jest kilka domów, w których otacza się opieką ludzi chorych, ale również starszych, którzy nie mogą liczyć na wsparcie swoich najbliższych.

Katechizacja

Do różnych zadań podejmowanych przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, od czasu zakończenia II wojny światowej, dołączyła katechizacja parafialna, a obecnie szkolna. Ta forma apostołowania stała się nowym doświadczeniem Zgromadzenia, które otwarte na potrzeby Kościoła chętnie włączyło się w tę jego troskę.

Siostry Prowincji Wrocławskiej z katechetycznym orędziem wiary zwracają się do osób w różnym wieku; swym przepowiadaniem, wynikającym z misji udzielanej przez Kościół, obejmują dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Pracę katechetyczną siostry podejmują na 19 placówkach. Realizują to zadanie w duchu wdzięczności za wielkie zaufanie jakim je obdarzają poszczególne Kościoły diecezjalne, ale równocześnie z ogromnym zaangażowaniem wykorzystują wszystkie nadprzyrodzone i naturalne dary i talenty. Kościół bowiem stawia katechetom wysokie wymagania i nieustannie przypomina o doniosłości misji w jaką są włączeni.

Działalność wychowawcza. Domy dziecka i przedszkola

Od samego początku istnienia Zgromadzenia siostry elżbietanki podejmowały również zadanie chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży. Kontakt z chorymi w ich mieszkaniach był jednocześnie kontaktem z ich rodzinami, gdzie bardzo często można było spotkać opuszczone dzieci, pozbawione możliwości realizacji podstawowych potrzeb egzystencjalnych, wychowawczych i duchowych. Nie trzeba był długo czekać na to, by zakres zadań realizowanych przez młode Zgromadzenie zaczął się poszerzać. Istotnie pierwsze domy – filie były przede wszystkim miejscami, gdzie roztaczano opiekę nad chorymi, ale samo życie stawiało kolejne wyzwania. Co zrobić z dziećmi, których schorowani rodzice trafiali do zakonnego szpitalika, a stamtąd już nigdy nie powracali do swoich domostw, osierocając często dość liczną gromadkę? Czy można było bezradnie przyglądać się dzieciom pozostawionym bez opieki, bo ich rodzice na całe dnie udawali się do licznie powstających w XIX wieku zakładów przemysłowych? Jak pomóc młodym ludziom dobrze przygotować się do dorosłego życia – bo nie trzeba było być szczególnie przenikliwym obserwatorem, by zauważyć, że w wielu wypadkach przyczyną biedy była niezaradność i nieumiejętność wykonywania najbardziej podstawowych czynności gospodarczych?

Kolejne lata działalności Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przysparzały mu licznych domów, w których podejmowano różnorodną działalność edukacyjno-wychowawczą. Przed II wojną światową do Prowincji Wrocławskiej przynależało 165 domów rozsianych po niemalże wszystkich miastach i wielu wioskach Dolnego Śląska. Na tych filiach prowadzono 120 przedszkoli, 14 sierocińców, kilka żłobków, 32 szkoły. Nowością, jak na przedwojenne czasy, było prowadzenie świetlic, w których przebywały dzieci rodziców pracujących w systemie zmianowym1.

Obecnie praca wychowawcza prowadzona jest w siedmiu domach Zgromadzenia. W dwóch z nich znajdują domy dziecka: w Bolesławcu i w Legnicy, a w pięciu przedszkola: we Wrocławiu, w Kątach Wrocławskich, w Kożuchowie, w Jedlinie Zdroju i w Wałbrzychu.

Od zarania historii Zgromadzenia, aż po dziś dzień, zadanie wychowywania dzieci i młodzieży Siostry realizują zgodnie z pouczeniem Matki Franciszki Werner, Współzałożycielki Zgromadzenia: Jeżeli w danym domu przyjmuje się dzieci, niechaj siostry będą dla nich troskliwymi matkami, naśladując Boskiego Przyjaciela dzieci (List Matki Franciszki z dnia 22 VII 1884 r.)


1 Dane dotyczące tego okresu zostały przytoczone za: S. M. Celina Cyman – Charyzmat a nowe potrzeby Kościoła w: Wybrane materiały z obrad Kapituły Prowincjalnej Sióstr św. Elżbiety. Wrocław 23-27 VII 1994 r. Maszynopis, Wrocław 1994.

Strona, którą odwiedzasz, używa plików cookies. Wykorzystujemy je, aby jak najlepiej dopasować parametry naszego serwisu do wymagań użytkowników, jak również do celów statystycznych. Jeśli Twoja przeglądarka ma włączoną obsługę plików cookies, jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez nasz serwis. Jeśli obsługa plików cookies jest wyłączona, możesz ją włączyć, klikając przycisk u dołu tego okna.

Kliknij, aby wyrazić zgodę na obsługę plików cookies:

EU Cookie Directive Module Information