W domu, w którym są dzieci, zawsze świeci słońce...

Z galerii


20

Szukaj

Cele i zadania Drukuj E-mail

Rodzina naturalna stwarza najdogodniejsze warunki do wychowania dzieci na dojrzałych dorosłych. Jeżeli jednak z jakichś powodów jest to niemożliwe, wówczas konieczne staje się stworzenie form zastępczych, które gwarantowałyby optymalną opiekę i wychowanie zarówno w zakresie rozwoju fizycznego dzieci, jak też społeczno-emocjonalnego i intelektualnego.

Dom Dziecka kieruje się przede wszystkim:

 • dobrem dziecka,
 • poszanowaniem praw dziecka,
 • potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
 • koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie mu kształcenia, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz indywidualizowania oddziaływań wychowawczych,
 • potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,
 • poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim prawa do kontaktowania się z dzieckiem, podtrzymywania emocjonalnych więzi rodzinnych i umożliwienia powrotu dziecka do rodziny.

Dom Dziecka funkcjonuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 80/2000), z uwzględnieniem późniejszych zmian.

Zadaniem Domu jest tworzenie optymalnych warunków sprzyjających prawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi wychowanków przez zaspokojenie ich potrzeb biologicznych, psychicznych, poznawczych i innych. Ma on zwłaszcza zapewnić dzieciom:

 • odpowiednie warunki mieszkaniowe,
 • wyżywienie, zaopatrzenie w odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
 • warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego i utrzymania dobrego stanu zdrowia,
 • właściwą opiekę lekarską,
 • organizację życia sprzyjającą zachowaniu równowagi psychicznej i poczucia bezpieczeństwa,
 • realizację obowiązku szkolnego,
 • uzyskanie wykształcenia zgodnie z uzdolnieniami i zainteresowaniami oraz przygotowanie do pracy zawodowej,
 • warunki do rozwinięcia wartościowych cech osobowości, a także umiejętności w zakresie samodzielnego rozwiązywania własnych problemów życiowych, odpowiedzialnego wykonywania obowiązków, konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego.

Strona, którą odwiedzasz, używa plików cookies. Wykorzystujemy je, aby jak najlepiej dopasować parametry naszego serwisu do wymagań użytkowników, jak również do celów statystycznych. Jeśli Twoja przeglądarka ma włączoną obsługę plików cookies, jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez nasz serwis. Jeśli obsługa plików cookies jest wyłączona, możesz ją włączyć, klikając przycisk u dołu tego okna.

Kliknij, aby wyrazić zgodę na obsługę plików cookies:

EU Cookie Directive Module Information