W domu, w którym są dzieci, zawsze świeci słońce...

Z galerii


05

Szukaj

Praca wychowawcza Drukuj E-mail

Sytuacja rodzinna wychowanków oraz nawyki nabyte przed przybyciem do placówki, jak też obecny kontakt z członkami rodzin biologicznych, mają decydujący wpływ na funkcjonowanie dzieci oraz preferowane przez nie postawy i zachowania. Ogromnego wysiłku wymaga więc praca wychowawcza i próba wpojenia dzieciom pozytywnych nawyków. Stąd też w naszej placówce preferowane są następujące metody indywidualnej pracy z dziećmi:

 • terapia psychologiczna,
 • terapia zajęciowa,
 • indywidualna praca nad osiąganiem powodzenia szkolnego,
 • rozwijanie pasji i zainteresowań,
 • nawiązywanie serdecznych kontaktów z dzieckiem i jego rodziną,
 • pozytywna motywacja,
 • odpowiedni dobór języka i argumentów w wychowaniu,
 • wykorzystanie wychowawczej roli cierpienia,
 • uroczyste obchodzenie urodzin i imienin dzieci.

Ponadto stosowane są różne formy terapii:

 • socjoterapia indywidualna i grupowa,
 • muzykoterapia,
 • teatroterapia,
 • choreoterapia,
 • biblioterapia,
 • atroterapia.

Od września 1998 roku w Domu Dziecka przyjęto podział wychowanków na „grupy rodzinkowe”. W każdej rodzince pracuje siostra zakonna i dwie osoby świeckie (wychowawca i opiekunka). Założenia opiekuńczo-wychowawcze realizuje się poprzez:

 • indywidualizację pracy z dzieckiem nad osiągnięciem sukcesu szkolnego oraz nad dzieckiem z mikrodeficytami rozwojowymi i opóźnieniami szkolnymi,
 • tworzenie atmosfery rodzinnej przez wspólne organizowanie uroczystości rodzinkowych, imprez okolicznościowych, wspólne obchodzenie świąt i innych,
 • rozwijanie rożnych form aktywności kulturowej, zachęcanie do udziału w konkursach organizowanych na szczeblu szkolnym, miejskim i ogólnopolskim,
 • socjoterapię grupową i indywidualną,
 • przygotowanie do samodzielnego życia przez aktywność fizyczną na terenie domu, wdrażanie do wzajemnej pomocy i samodzielności,
 • pomoc w nabywaniu podstawowych umiejętności społecznych,
 • wdrażanie wychowanków do samodzielnego życia poprzez udostępnienie im pomieszczeń mieszkalnych, pralni i kuchenki poza budynkiem głównym Domu Dziecka.

Zajęcia i warsztaty prowadzone na terenie domu dziecka stwarzają możliwości rozwijania dziecięcych zainteresowań i uzdolnień. Wychowankom proponuje się udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, czytelniczych (biblioteka), sportowych (zaplecze sportowe – boisko do gry w piłkę nożną i koszykową, stół do tenisa stołowego), informatycznych (kawiarenka internetowa), szachowych (kilku wychowanków odnosi sukcesy w tej dziedzinie i zostało nagrodzonych podczas turniejów szachowych), zajęciach na siłowni, warsztatach haftu i in. Placówka utrzymuje ponadto kontakt z osobami zajmującymi się hodowlą koni, które umożliwiają dzieciom korzystanie z zajęć hipoterapeutycznych. Warto podkreślić, iż chłopiec korzystający z tzw. nauczania przyłóżkowego (oraz inni chętni chłopcy) mają możliwość – w ramach własnych zainteresowań – korzystania z warsztatu i doskonalenia umiejętności technicznych i manualnych pod fachowym nadzorem domowego konserwatora (emerytowanego nauczyciela – wychowawcy).

Obecnie Dom Dziecka jest na etapie przygotowywania bazy terapeutycznej i wakacyjnej w miejscowości Osłonin nad Jeziorem Osłonińskim (Wielkopolska). Ta baza jest miejscem, w którym najstarsi wychowankowie przygotowują się już do przyszłego dorosłego życia. Młodsze dzieci starają się brać udział w wyprawach do Osłonina. Podczas wyjazdów dzieci korzystają z opieki terapeutycznej i wychowawczej, mającej zupełnie inny wymiar niż w tradycyjnych warunkach „placówkowych”. Wyjazdy w grupach kilkuosobowych pod przyjazną opieką wychowawców, dyrektora lub innego pracownika, sprzyjają tworzeniu kameralnej atmosfery zbliżonej do rodzinnej, która daje możliwość zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, przynależności i akceptacji. Taka forma wspólnej pracy i spędzania czasu wolnego pozwala obserwować postawy i zachowania dzieci w warunkach jakże odmiennych od ich codziennej egzystencji w grupie rówieśniczej. Należy podkreślić, iż nawet dzieci sprawiające kłopoty wychowawcze i niemające sukcesów szkolnych, podczas wyjazdów funkcjonują korzystnie, w związku z czym mają możliwość rozwijania pozytywnych cech charakteru, czym zyskują większą akceptację ze strony rówieśników i opiekunów, a co najważniejsze – podwyższają własną samoocenę i zdobywają silną motywację do dalszych pozytywnych działań. Dom dziecka posiada tam własną łódkę i sprzęt wędkarski. Wychowankowie bardzo chętnie korzystają z tego typu form wypoczynku nad wodą, z dala od zgiełku miasta.

Wychowankowie wielokrotnie brali udział w konkursach, turniejach i olimpiadach, osiągając znaczące sukcesy. Dzieci były nagradzane w konkursach ogólnopolskich za prace pisemne oraz plastyczne. Nagrodami były wyjazdy krajowe i zagraniczne oraz udział w obozach sportowych, a także nagrody pieniężne. Dzieci mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych odbywających się poza Domem Dziecka. Należą do nich m.in. zajęcia w klubie tanecznym, zajęcia wokalne (doskonalenie głosu), zajęcia w klubie sportowym (piłka nożna), zajęcia elektroniczne w Domu Harcerza, kurs karate oraz nauka języków obcych – angielskiego i niemieckiego w Szkole Języków Obcych. Do tradycji Domu należy organizacja corocznych festynów, turniejów, na które są zapraszane osoby z najbliższego sąsiedztwa, aukcji prac artystycznych wykonanych przez wychowanków, jasełek, spotkań wigilijne dla dzieci, ich rodziców oraz przyjaciół domu.

W placówce działa samorząd wychowanków, który czynnie uczestniczy w życiu Domu – organizuje imprezy i spotkania, wdraża w życie własne inicjatywy. Istotne jest to, iż dzieci wchodzące w skład samorządu są liderami swoich grup, co wpływa na pozytywne postrzeganie ich działalności przez społeczność domową. Działania samorządu spotykają się z aprobatą wszystkich wychowanków.

Strona, którą odwiedzasz, używa plików cookies. Wykorzystujemy je, aby jak najlepiej dopasować parametry naszego serwisu do wymagań użytkowników, jak również do celów statystycznych. Jeśli Twoja przeglądarka ma włączoną obsługę plików cookies, jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez nasz serwis. Jeśli obsługa plików cookies jest wyłączona, możesz ją włączyć, klikając przycisk u dołu tego okna.

Kliknij, aby wyrazić zgodę na obsługę plików cookies:

EU Cookie Directive Module Information