W domu, w którym są dzieci, zawsze świeci słońce...

Błąd
 • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Konkurs malarski Sióstr Elżbietanek Drukuj E-mail

08.12.2011

Źródło: Portal Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety (dostęp 08.12.2011)

Oblicza miłosierdzia w duchowości Europy:
św. Elżbieta i bł. Maria Luiza w posłudze miłości miłosiernej

 1. Organizatorem konkursu malarskiego Oblicza miłosierdzia w duchowości Europy: św. Elżbieta i bł. Maria Luiza w posłudze miłości miłosiernej jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety z siedzibą w Nysie, ul. Sobieskiego 7, zwane dalej Organizatorem.
 2. Celem konkursu jest pozyskanie prac ukazujących aktualne tendencje w malarstwie; poszukiwanie indywidualności twórczych, kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu religijnym, rozwijanie i promowanie talentów malarskich młodzieży. Promocja charyzmatu Zgromadzenia.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 4. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich i studentów w wieku 16-25 lat, zwanych dalej Autorami.
 5. Przedmiotem konkursu są prace będące wynikiem wyłącznej, osobistej twórczości Autorów, wykonane w tradycyjnych technikach malarskich (pastel, akwarela, olej), na kartonie lub na płótnie, w formacie nie mniejszym niż A3. Prace zgłaszane do konkursu, zwane dalej Pracami Konkursowymi, nie powinny być pracami wcześniej zgłaszanymi do innych konkursów.
 6. Prace Konkursowe należy dostarczyć Organizatorowi w terminie do 30 czerwca 2012 r. na adres: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, 48-300 Nysa, ul. Sobieskiego 7 z dopiskiem KONKURS MALARSKI.
 7. Przesłana Praca Konkursowa powinna być podpisana. Ponadto wraz z pracą należy nadesłać podpisaną Umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych. Podpisanie Umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych stanowi akceptację wszystkich warunków Regulaminu konkursu malarskiego Oblicza miłosierdzia w duchowości Europy: św. Elżbieta i bł. Maria Luiza w posłudze miłości miłosiernej. Dodatkowo należy przesłać Prace Konkursowe w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie JPEG. Koszt przesyłki, o której mowa powyżej, ponosi Autor.
 8. Zgłoszenie Pracy Konkursowej oznacza, że jej Autor akceptuje niniejszy regulamin oraz że Praca Konkursowa spełnia wymogi określone w pkt. 5 powyżej, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, w tym nie narusza niczyich majątkowych i osobistych praw autorskich. Z chwilą przekazania Prac Konkursowych Organizatorowi, Autor przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe, wraz z prawami zależnymi: do ich reprodukcji, także wersji elektronicznej.
 9. Wszystkie egzemplarze nadesłanych na konkurs Prac Konkursowych, z chwilą ich dostarczenia, stają się własnością Organizatora.
 10. Organizator powołuje Jury Konkursu.
 11. Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie Jury, które przyzna następujące nagrody:
  • Grand Prix: tygodniowy pobyt w Rzymie + 400 euro
  • I Nagroda: tygodniowy pobyt w Sarospotak (Węgry; miejsce urodzenia św. Elżbiety) + 300 euro
  • II Nagroda: 300 euro
  • III Nagroda: 200 euro
  oraz honorowe wyróżnienia. Nagroda finansowa zostanie opodatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 12. Zdobywcy nagród będą mieli możliwość prezentacji swoich prac na wystawie indywidualnej w Nysie w terminie uzgodnionym z Organizatorem niniejszego konkursu.
 13. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Sympozjum w Nysie w dniach 28-29 września 2012 r.
 14. Adres do korespondencji i nadsyłania prac: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, 48-300 Nysa, ul. Sobieskiego 7. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 15. Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia i dalszej prezentacji nadsyłanej pracy (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 16. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 17. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
 18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
 19. Wyniki konkursu oraz bieżące informacje będą prezentowane na stronie www.siostryelzbietanki.com.

Strona, którą odwiedzasz, używa plików cookies. Wykorzystujemy je, aby jak najlepiej dopasować parametry naszego serwisu do wymagań użytkowników, jak również do celów statystycznych. Jeśli Twoja przeglądarka ma włączoną obsługę plików cookies, jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez nasz serwis. Jeśli obsługa plików cookies jest wyłączona, możesz ją włączyć, klikając przycisk u dołu tego okna.

Kliknij, aby wyrazić zgodę na obsługę plików cookies:

EU Cookie Directive Module Information